Contact Xijing

 

 

Web:ice.xijing.edu.cn
Email: fao_xijing@126.com
Office Tele: (8629) 85628198 Fax: (8629) 85628222  Copyright © 2016 Xijing University

Address: 1 Xijing Road, Chang'an District,Xi'an City, Shaanxi Province, China.